Приемен ден на Председателя на ОбС - Троян

Приемен ден на Председателя на ОБС Троян Николай Тодоров с граждани от вторник до четвъртък (без дните с насрочени заседания на ОбС и постоянните комисии) от 14.00 до 16.00 часа в Община Троян - кабинета на Председателя.

Предварително записване в деловодството на ОбС - Троян - тел. 0670 6 80 06

Следващо заседание

30.03.2017 - 13:30 часа

Заседание № 19 на ОбС - Троян

Оставащо времеВ процес

Протокол № 18 от 16.02.2017 г. [решения]

Files:
Протокол № 18 - 16.02.2017 г.
Date 2017-02-21 Filesize 313.5 KB Download 121