Председател на ОбС

Председател на ОбС-Троян: инж. Петко Митков Пенков

Зам.-председател на ОбС-Троян: Минко Акимов

Зам.-председател на ОбС-Троян: Росен Веселинов

© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.