Постоянни комисии на Общински съвет - Троян за мандат 2019 - 2023 година

І. “Бюджет, финанси и икономика” - състав от 11 общински съветника

Председател: инж. Владимир Хаджийски

Зам.-председател:  

Членове:

 1. инж.Васил Гадевски
 2. инж. Младен Богдански
 3. Камен Спасовски
 4. Лалю Драголов
 5. Минко Акимов
 6. Даниел Сираков
 7. Николай Тдоров
 8. инж. Ангел Балев
 9. Тони Панов

 

ІІ. “ТСУ и инвестиционна политика” - състав от 9 общински съветника

Председател: инж. Емилиан Евтимов

Зам.-председател:  инж. Васил Гадевски

Членове:

 1. Красимир Батолов
 2. Минко Акимов
 3. Владислав Кардашимов
 4. Петко Петков
 5. Младен Мондешки
 6. инж. Мариян Данчев

 

ІІІ. “Здравопазване и социална политика” - състав от 7 общински съветника

Председател: д-р Бонка Миховска

Зам.-председател: д-р Петьо Маринов

Членове:

 1. д-р Нели Стоянова
 2. Михаела Димовска
 3. Мустафа Толев
 4. Калина Калинска
 5. Недка Топалова

 

ІV. “Образование, спорт, култура и граждански организации” - състав от 9 общински съветника

Председател: инж.Ангел Балев

Зам.-председател: Елена Ройнева

Членове:

 1. инж.Иванка Църова
 2. Недка Топалова
 3. Ценка Петрова
 4. д-р Нели Стоянова
 5. инж. Васил Радойчевски
 6. Петко Петков
 7. инж. Мариян Данчев
 8. Мустафа Толев
 9. Калина Калинска

 

V. “Туризъм и околна среда” - състав от 7 общински съветника

Председател: Даниел Сираков

Зам.-председател: Младен Мондешки

Членове:

 1. Елена Ройнева
 2. инж.Младен Богдански
 3. д-р Петьо Маринов
 4. инж.Иванка Църова
 5. Красимир Батолов
 6. Николай Тодоров

 

VІ. “Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите” - състав от 7 общински съветника

Председател: Тони Панов

Зам.-председател: Камен Спасовски

Членове:

 1. инж. Васил Радойчевски
 2. Владислав Кардашимов
 3. Лалю Драголов
 4. Ценка Петрова
 5. Михаела Димовска 

© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.