Списък на на общинските съветници за мандат 2015-2019 година

 • инж. Петко Митков Пенков – председател на ОбС-Троян
 • Айнур Рамаданова Кехайова
 • Ангел Мичев Балев
 • Бисер Стелиянов Методиев
 • Васил Тошев Гадевски
 • Васил Цочев Радойчевски
 • Веселин Витлеемов Илиев
 • Владимир Вачев Хаджийски
 • Владислав Петков Кардашимов
 • Даниел Кънчев Сираков
 • Димитър Илиев Пиронков
 • Емилиан Пламенов Евтимив
 • Захари Хариев Велев
 • Иванка Велчева Цекова
 • Иванка Цветкова Църова
 • Калина Иванова Калинска
 • Камен Найденов Спасовски
 • Марин Колев Радевски
 • Марин Петков Минков
 • Минко Цочев Акимов
 • Недка Димова Топалова
 • Николай Василев Тодоров
 • Петко Петков
 • Петьо Милков Маринов
 • Лалю Драголов
 • Росен Любенов Веселинов
 • Румен Стоянов Райков
 • Станислав Симеонов Съев
 • Цветомила Василева Дудевска – Вачевска

Имената на общинските съветници са подредени по азбучен ред!!!

© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.