Почетни граждани на град Троян

СПИСЪК

на Почетените граждани на град Троян, удостоени със званието от Общински съвет - Троян

Удостоени през 2014 година

Станимир Иванов Беломъжев

За изключителни за България и Троян постижения в зимните спортове - Европейски шампион и двукратен Световен шампион за младежи по ски-ориентиране. Удостоен от Общински съвет Троян със „Златна значка” през 2003 г. и „Златен Герб” през 2008 г.


Цвятко Дочев Цветков

За дългогодишна значима творческа дейност в областта на изобразителното изкуство и по случай 70 годишнината от рождението му.

Удостоени през 2013 година

Джон Бризби

За последователната и продължителна благотворителна дейност, за популяризирането и изграждане на положителен имидж на България и Троянския край във Великобритания, за градивното отношение към българската история и възпитание на родолюбие.


Киро Данков Киров

За приноса му в икономическото развитие на град Троян и за решаване на редица инфраструктурни проекти.

Удостоени през 2012 година

Йонка Мичева Ангелова

За силното й и градивно присъствие в обществения живот на град Троян и общината в продължение близо седем десетилетия и по случай 90 годишния й юбилей.

Удостоени през 2010 година

Милко Минчев Диков

За неговата 80 годишнина и като един от най-известните български курикатуристи.


Цочо Спасов Шипковенски /посмъртно/

За неговата дългогодишна краеведска и изследователска дейност върху историята и културата на нашия край.

Удостоени през 2009 година

Академик Ангел Балевски (посмъртно)

Дългогодишен председател на БАН.


Александър Ненов Шипковенски (посмъртно)

Кмет на Троян четири мандата в тежките условия на войни.


Владимир Кирилов Парушев (посмъртно)

Основател и диригент на емблематични за Троян музикални формации. В продължение на десетилетия създава музикална култура и умения на стотици троянски деца.


Власи В. Власковски (посмъртно)

Политически и обществен деец. Отстоява идеите си през целия си живот, противопоставяйки се на крайностите в политиката.


Власи Илиев Лингурски (посмъртно)

„Обществото ни е създало – трябва да му се отплатим” е неговия духовен императив и на това са посветени целият му живот и обществена дейност.


Димитър Николов Гимиджийски (посмъртно)

Адвокат, обществен деец, творец.


Димитър Икономов /Димитриката/ (посмъртно)

Деец на националната революция.


Иван Минков Хаджийски (посмъртно)

Ненадминатия до днес български народопсихолог или както сполучливо го определи проф.Димитър Михалчев – „Знамето на Троян”. За огромния му принос в развитието на българската народопсихология и социология с което прославя и името на Троян.


Минко Босев (посмъртно)

За ярката му художествена индивидуалност, за незабравимите му образи като един от най-изтъкнатите български оперетни артисти.


Минко Николов (посмъртно)

За таланта му на литературен критик.


Д-р Найден Шейтанов (посмъртно)

Един от първите троянци, получили Европейско образование. Автор на значими и с непреходна стойност изследвания и публицистика, насочени към издигане на културна историческа самосъзнание на българина.


Проф. д-р Никола Спасов Шипковенски (посмъртно)

Лекар-психиатър със световна известност и признание от десетки чуждестранни и международни научни организации.


Петър Кинов Балевски (посмъртно)

Първият индустриалец на Троян. Кмет на Троян 1903-1905; 1906-1908 г.


Пенко Маринов Даскалов (посмъртно)

Кмет на Троян 1976-1985 г. В неговите мандати е осъществено огромно благоустройствено и жилищно строителство променило облика и живота на Троян.


Пенчо Балев Пенчев

За високата оценка на работата му като математик и педагог и 90 годишнината от рождението му.

Удостоени през 2008 година

Инж. Христо Димитров Христов (посмъртно)

За ролята му в запазване на гражданския мир в Троян в годините на прехода.


Константин Иванов Фичев

За ролята му в запазване на гражданския мир в годините на прехода и съхраняване на икономиката в града.

Удостоени през 2006 година

Проф. Марко Атанасов Семов

Със своето творчество, както и с обществената си дейност проф.Марко Семов ратува за запазване на националното достойнство на България, издигане и популяризаране на нравствени стойности, които са ни запазили като народ и държава през вековете.


Снежина Веселинова Василева

За високи спортни постижения и прослава името на Троян.

Удостоени през 2005 година

Негово Светейшество Български Патриарх Максим

За заслуги за единството на Българската православна църква и за православието.

Удостоени през 2001 година

Мичо Николов Думанов

За дългогодишна обществена дейност.


Илия Христов Илиев

За цялостната му дейност по популяризирането на фауната на Троянския балкан и създаването на Природонаучния музей.

Удостоени през 1998 година

д-р Цанко Лалев Мондешки

За достойния професионален път, обществена дейност и по повод 90 годишен юбилей.


Ганко Мичев Цанов

За цялостно творчество и по случай 85 годишен юбилей.

© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.