Почетни граждани на град Троян

СПИСЪК

на Почетените граждани на град Троян, удостоени със званието от Общински съвет - Троян

© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.