Категория: НАРЕДБИ
Файла:

приета с Решение  №983 /27.06.2019 г. на Общински съвет – Троян

Дата 2019-07-04 11:09:06
Размер 100.5 KB
Изтегляне 145

приета от Общинския съвет – Троян с Решение № 273/31.03.2005 г., изм. и доп. с Решение №156/11.09.2008 г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №899/28.03.2019 г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №982/27.06.2019 г. на ОбС – Троян

Дата 2019-07-04 11:06:23
Размер 91.5 KB
Изтегляне 122

Приета с Решение № 961 / 29.05.2019 г. на ОбС – Троян

Дата 2019-06-05 11:19:26
Размер 1.03 MB
Изтегляне 197

Приета с протоколно решение № 154 от 11 септември 2008 г. на Общински съвет – Троян, изм. с Решение на ОбС – Троян № 960 / 29.05.2019 г.

Дата 2019-06-05 11:13:33
Размер 975 KB
Изтегляне 108

Приета с Решение на ОбС – Троян № 925 / 25.04.2019 г.

Дата 2019-05-07 16:36:58
Размер 338.5 KB
Изтегляне 133

Приета с Решение на Общински съвет – Троян  №662 от 26.06.2014 г.изм. с Решение №791/27.09.2018 г. на ОбС – Троян, изм. и доп. с Решение №900/28.03.2019 г. на ОбС – Троян

Дата 2019-04-04 14:34:56
Размер 229 KB
Изтегляне 162

Изменена и допълнена с Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян

Дата 2019-04-03 15:12:47
Размер 1.11 MB
Изтегляне 387

Изменена и допълнена с Решение №861/31.01.2019 г.

Дата 2019-02-01 17:07:36
Размер 323 KB
Изтегляне 708

Приета с Решение на Общински съвет Троян № 845 / 20.12.2018 г.

Дата 2018-12-27 15:24:53
Размер 17.46 KB
Изтегляне 268

Приета с Решение № 361 от 30.05.2013 год. на Общински съвет – Троян, изм. и доп. с Решение №497/19.12.2013г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №790/27.09.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-10-03 09:10:48
Размер 107.5 KB
Изтегляне 231
© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.