Категория: НАРЕДБИ
Файла:

Изменена и допълнена с Решение на ОбС Троян № 634/29.03.2018 г.

Дата 2018-05-31 10:52:29
Размер 205 KB
Изтегляне 33

Изменена и допълнена с Решение № 635/29.03.2018 г.

Дата 2018-05-31 10:47:11
Размер 291 KB
Изтегляне 67

Изменена и допълнена с решение № 633 / 29.03.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-04-03 15:45:09
Размер 241.5 KB
Изтегляне 157

Изменена с Решение № 591 / 21.12.2017 г. на Общински съвет Троян

Дата 2017-12-28 17:00:43
Размер 1.06 MB
Изтегляне 404

Приета с решение на Общински съвет – Троян № 392/25.07.2013 г., изм. и доп., Решение № 445/31.10.2013г. на ОбС; изм. и доп .с Решение № 488/28.11.2013г. и Решение №492/19.12.2013г. на ОбС Троян, изм. с Решение № 771/27.11.2014 г., изм. с Решение № 873/26.03.2015 г., изм. и доп. с Решение № 48/21.01.2016 г.; изм. с Решение по адм.д. № 267/2017 г. на ЛАС

Дата 2017-11-24 09:44:09
Размер 4.4 MB
Изтегляне 284

Приета с Решение на ОбС Троян № 549 / 26.10.2017 г.

Дата 2017-10-31 15:28:36
Размер 81 KB
Изтегляне 275
Приета с Решение на ОбС Троян № 312/22.12.2016 г., изм., Решение по адм.д. № 153/2017 г. на Административен съд Ловеч
Дата 2017-08-29 16:56:02
Размер 154 KB
Изтегляне 117
Приета с решение № 391/25.07.2013г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с Решение № 769/27.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 47/21.01.2016 г., изм. и доп. с Решение № 416/27.04.2017 г.
Дата 2017-06-09 09:00:00
Размер 165 KB
Изтегляне 588
Приета с решение № 22 от 18.12.2003 г. на Общинския съвет – Троян, изм. и доп. с решение № 274/31.03.2005 г. на ОбС – Троян, доп. с решение № 71/27.03.2008 г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с решение №156/11.09.2008 г., изменена с Решение № 246/29.09.2016 г. , изменена с решение №418/27.04.2017 г. на ОбС – Троян
Дата 2017-05-01 10:26:19
Размер 134.5 KB
Изтегляне 270
Приета с решение на ОбС – Троян № 374/30.03.2017 г.
Дата 2017-04-03 16:44:24
Размер 23.94 KB
Изтегляне 91
© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.