Категория: НАРЕДБИ
Файла: 27

Приета с Решение №107/21.05.2020 г. на ОбС – Троян, изм. и доп. с Решение №272/17.12.2020 г. на ОбС – Троян

Дата 2020-12-22 13:27:46
Размер 270.5 KB
Изтегляне 1 280

Изменена и допълнена с Решение № 271/17.12.2020 г. на ОбС - Троян

Дата 2020-12-22 13:25:52
Размер 1.12 MB
Изтегляне 1 254

(номер. доп., Решение №223/29.10.2020 г. на ОбС – Троян)

(приета с Решение  №983/27.06.2019 г. на Общински съвет – Троян, изм. и доп. с Решение №223/29.10.2020 г. на ОбС –

...
Дата 2020-11-03 10:35:06
Размер 112 KB
Изтегляне 729

Приета с Решение на ОбС Троян № 312/22.12.2016 г., изм., Решение по адм.д. № 153/2017 г. на Административен съд Ловеч.
Поради отстраняване на  техническа грешка – неправилно отразяване на

...
Дата 2020-07-02 16:56:02
Размер 157.5 KB
Изтегляне 566

приета от Общинския съвет – Троян с Решение № 273/31.03.2005 г., изм. и доп. с Решение №156/11.09.2008 г. на ОбС – Троян, изм. с Решение

...
Дата 2019-07-04 11:06:23
Размер 91.5 KB
Изтегляне 934

Приета с Решение № 961 / 29.05.2019 г. на ОбС – Троян

Дата 2019-06-05 11:19:26
Размер 1.03 MB
Изтегляне 1 123

Приета с протоколно решение № 154 от 11 септември 2008 г. на Общински съвет – Троян, изм. с Решение на ОбС – Троян № 960 / 29.05.2019 г.

Дата 2019-06-05 11:13:33
Размер 975 KB
Изтегляне 809

Приета с Решение на ОбС – Троян № 925 / 25.04.2019 г.

Дата 2019-05-07 16:36:58
Размер 338.5 KB
Изтегляне 949

Приета с Решение на Общински съвет– Троян  №662 от 26.06.2014 г.изм. с Решение №791/27.0...

Дата 2019-04-04 14:34:56
Размер 229 KB
Изтегляне 1 012

Приета с Решение на Общински съвет Троян № 845 / 20.12.2018 г.

Дата 2018-12-27 15:24:53
Размер 17.46 KB
Изтегляне 879

Приета с Решение № 361 от 30.05.2013 год. на Общински съвет – Троян, изм. и доп. с Решение №497/19.12.2013г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №790/27.09.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-10-03 09:10:48
Размер 107.5 KB
Изтегляне 1 103

Изменена с Решение № 742/26.07.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-08-01 11:53:23
Размер 101.5 KB
Изтегляне 1 129

Изменена и допълнена с Решение на ОбС Троян № 634/29.03.2018 г.

Дата 2018-05-31 10:52:29
Размер 205 KB
Изтегляне 649

Изменена и допълнена с решение № 633 / 29.03.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-04-03 15:45:09
Размер 241.5 KB
Изтегляне 1 571

Приета с Решение на ОбС Троян № 549 / 26.10.2017 г.

Дата 2017-10-31 15:28:36
Размер 81 KB
Изтегляне 1 635
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.