Категория: НАРЕДБИ
Файла:

Приета с Решение на Общински съвет Троян № 845 / 20.12.2018 г.

Дата 2018-12-27 15:24:53
Размер 17.46 KB
Изтегляне 55

Изменена и допълнена с Решение № 839 / 20.12.2018 г.

Дата 2018-12-21 14:47:34
Размер 1.09 MB
Изтегляне 105

Изменена и допълнена с Решение № 838 / 20.12.2018 г.

Дата 2018-12-21 14:43:02
Размер 305.5 KB
Изтегляне 146

Приета с Решение № 361 от 30.05.2013 год. на Общински съвет – Троян, изм. и доп. с Решение №497/19.12.2013г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №790/27.09.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-10-03 09:10:48
Размер 107.5 KB
Изтегляне 110

Приета с Решение на Общински съвет – Троян,  №662/26.06.2014 г., изм. с Решение №791/27.09.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-10-03 09:03:30
Размер 216 KB
Изтегляне 162

Изменена с Решение № 742/26.07.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-08-01 11:53:23
Размер 101.5 KB
Изтегляне 122

Изменена и допълнена с Решение на ОбС Троян № 634/29.03.2018 г.

Дата 2018-05-31 10:52:29
Размер 205 KB
Изтегляне 135

Изменена и допълнена с решение № 633 / 29.03.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-04-03 15:45:09
Размер 241.5 KB
Изтегляне 398

Приета с решение на Общински съвет – Троян № 392/25.07.2013 г., изм. и доп., Решение № 445/31.10.2013г. на ОбС; изм. и доп .с Решение № 488/28.11.2013г. и Решение №492/19.12.2013г. на ОбС Троян, изм. с Решение № 771/27.11.2014 г., изм. с Решение № 873/26.03.2015 г., изм. и доп. с Решение № 48/21.01.2016 г.; изм. с Решение по адм.д. № 267/2017 г. на ЛАС

Дата 2017-11-24 09:44:09
Размер 4.4 MB
Изтегляне 454

Приета с Решение на ОбС Троян № 549 / 26.10.2017 г.

Дата 2017-10-31 15:28:36
Размер 81 KB
Изтегляне 400
© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.