Категория: НАРЕДБИ
Файла:
Приета с решение № 391/25.07.2013г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с Решение № 769/27.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 47/21.01.2016 г., изм. и доп. с Решение № 416/27.04.2017 г.
Дата 2017-06-09 09:00:00
Размер 165 KB
Изтегляне 1 558
Приета с решение на ОбС – Троян № 374/30.03.2017 г.
Дата 2017-04-03 16:44:24
Размер 23.94 KB
Изтегляне 239

Приета с решение № 184/28.10.2004 г. на Общински съвет Троян, изменена и допълнена с Решение № 792/19.12.2014 год. на Общински съвет Троян, изменена съгласно адм.д.№228/2016 г. на ЛАС

Дата 2017-01-03 17:38:46
Размер 60 KB
Изтегляне 1 294
Приета с решение № 84 / 31.03.2016 г. на Общински съвет Троян
Дата 2016-04-06 11:23:02
Размер 104.5 KB
Изтегляне 417
Приета с решение № 896 по протокол № 47 от 30.04.2015 г. на ОбС - Троян
Дата 2015-05-08 15:34:21
Размер 71.5 KB
Изтегляне 789

Приета с Решение № 157 от 11.09.2008 г. на Общински съвет – Троян, изменена и допълнена с Решение на ОбС № 663 от 26.06.2014 г.

Дата 2014-07-03 03:00:00
Размер 962 KB
Изтегляне 1 186
Дата 2013-10-01 10:47:53
Размер 43.5 KB
Изтегляне 864
Дата 2013-04-03 15:18:03
Размер 146 KB
Изтегляне 1 130
Дата 2012-12-28 13:14:15
Размер 132 KB
Изтегляне 1 014
Дата 2012-10-02 15:14:04
Размер 45 KB
Изтегляне 1 004
Дата 2011-11-23 17:43:34
Размер 947.5 KB
Изтегляне 1 160
Дата 2011-11-23 17:40:24
Размер 68 KB
Изтегляне 460
© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.