Категория: АРХИВ ПРАВИЛНИЦИ
Файла:

Приет с Решение на ОбС №11 от 22.12.2011 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №32 от 26.01.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №170 от 26.07.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №358 от 30.05.2013 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №548 от 27.02.2014 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №43 от 21.01.2016 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №632 от 29.03.2018 г.

Неактуален правилник!!! Само за справка!!!

Дата 2018-04-03 16:03:28
Размер 221 KB
Изтегляне 498

Приет с решение № 278 / 30.04.2009 г. на ОбС - Троян

Неактуален правилник!!! Само за справка!!!

Дата 2016-10-25 10:42:22
Размер 669.49 KB
Изтегляне 338

Приет с Решение на ОбС № 11 от 22.12.2011 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС № 32 от 26.01.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №170 от 26.07.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №358 от 30.05.2013 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС № 548 от 27.02.2014 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС № 43 от 21.01.2016 г.

Неактуален правилник!!! Само за справка!!!

Дата 2016-01-28 10:51:49
Размер 239.5 KB
Изтегляне 969

Неактуален правилник!!! Само за справка!!!

Дата 2015-03-09 11:36:54
Размер 19.87 KB
Изтегляне 852
© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.