Категория: АРХИВ ПРАВИЛНИЦИ
Файла:

Приет с Решение на Общински съвет – Троян №841/19.02.2015 г., изм. и доп. с Решение на ОбС – Троян №901/28.03.2019 г.

Неактуален правилник!!! Само за справка!!!

Дата 2019-04-03 14:14:26
Размер 815 KB
Изтегляне 697

Приет с Решение на ОбС №11 от 22.12.2011 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №32 от 26.01.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №170 от 26.07.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №358 от 30.05.2013 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №548 от 27.02.2014 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №43 от 21.01.2016 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №632 от 29.03.2018 г., изменен с Решение по адм.д. №21/2018 г. на ЛАС

Неактуален правилник!!! Само за справка!!!

Дата 2018-07-17 11:31:43
Размер 223 KB
Изтегляне 898

Приет с Решение на ОбС №11 от 22.12.2011 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №32 от 26.01.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №170 от 26.07.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №358 от 30.05.2013 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №548 от 27.02.2014 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №43 от 21.01.2016 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №632 от 29.03.2018 г.

Неактуален правилник!!! Само за справка!!!

Дата 2018-04-03 16:03:28
Размер 221 KB
Изтегляне 801

Приет с решение № 278 / 30.04.2009 г. на ОбС - Троян

Неактуален правилник!!! Само за справка!!!

Дата 2016-10-25 10:42:22
Размер 669.49 KB
Изтегляне 493

Приет с Решение на ОбС № 11 от 22.12.2011 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС № 32 от 26.01.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №170 от 26.07.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №358 от 30.05.2013 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС № 548 от 27.02.2014 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС № 43 от 21.01.2016 г.

Неактуален правилник!!! Само за справка!!!

Дата 2016-01-28 10:51:49
Размер 239.5 KB
Изтегляне 1 219

Неактуален правилник!!! Само за справка!!!

Дата 2015-03-09 11:36:54
Размер 19.87 KB
Изтегляне 1 082
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.