Категория: ПРОГРАМИ НА ОбС ТРОЯН
Файла:

Приета с Решение на ОбС Троян № 60/30.01.2020 г.

Дата 2020-02-07 13:25:48
Размер 31.41 KB
Изтегляне 84
Дата 2019-02-04 16:43:31
Размер 29.76 KB
Изтегляне 227
Дата 2018-01-29 18:32:54
Размер 29 KB
Изтегляне 456
Дата 2017-01-30 14:18:41
Размер 37.41 KB
Изтегляне 450
Приета с решение №443 от 31.10.2013 г. на ОбС;
Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на община Троян 2016 – 2020 г. (приета с решение на ОбС № 294/24.11.2016 г.)
Дата 2016-12-01 02:00:00
Размер 3.36 MB
Изтегляне 787
Приета с решение №49/21.01.2016 г. на Общинския съвет – Троян
Дата 2016-02-10 02:00:00
Размер 106 KB
Изтегляне 964
Приета с Решение на ОбС № 44/21.01.2016 г.
Дата 2016-01-28 10:48:07
Размер 32.1 KB
Изтегляне 546
Приета с решение № 865 / 26.03.2015 г. на ОбС-Троян
Дата 2015-04-08 09:07:20
Размер 322.8 KB
Изтегляне 795
Приет с Решение на ОбС Троян № 862/26.03.2015 г.
Дата 2015-04-08 09:01:27
Размер 160 KB
Изтегляне 706
Приета с решение №840/19.02.2015 г. на Общинският съвет – Троян
Дата 2015-03-09 11:38:40
Размер 46 KB
Изтегляне 663
Приет с Решение № 473/28.11.2013 г. на ОбС
Дата 2013-12-16 14:10:35
Размер 2.67 MB
Изтегляне 1 370
Дата 2013-03-04 10:10:59
Размер 211 KB
Изтегляне 465
Дата 2013-01-07 11:41:33
Размер 593.5 KB
Изтегляне 1 125
Дата 2012-12-28 15:15:00
Размер 98 KB
Изтегляне 720
Дата 2011-11-23 17:49:11
Размер 1.02 MB
Изтегляне 562
© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.