Категория: ПРОГРАМИ НА ОбС ТРОЯН
Файла: 17
Дата 2020-02-20 11:59:18
Размер 50.5 KB
Изтегляне 676

Приета с решение №80/13.02.2020 г. на Общинския съвет – Троян

Дата 2020-02-20 11:57:58
Размер 128.5 KB
Изтегляне 895

Приета с Решение на ОбС Троян № 60/30.01.2020 г.

Дата 2020-02-07 13:25:48
Размер 31.41 KB
Изтегляне 826
Дата 2019-02-04 16:43:31
Размер 29.76 KB
Изтегляне 848
Дата 2018-01-29 18:32:54
Размер 29 KB
Изтегляне 992
Дата 2017-01-30 14:18:41
Размер 37.41 KB
Изтегляне 950
Приета с решение №443 от 31.10.2013 г. на ОбС;
Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на община Троян 2016 – 2020 г. (приета с решение на ОбС № 294/24.11.2016 г.)
Дата 2016-12-01 02:00:00
Размер 3.36 MB
Изтегляне 1 349
Приета с решение №49/21.01.2016 г. на Общинския съвет – Троян
Дата 2016-02-10 02:00:00
Размер 106 KB
Изтегляне 1 506
Приета с Решение на ОбС № 44/21.01.2016 г.
Дата 2016-01-28 10:48:07
Размер 32.1 KB
Изтегляне 1 053
Приета с решение № 865 / 26.03.2015 г. на ОбС-Троян
Дата 2015-04-08 09:07:20
Размер 322.8 KB
Изтегляне 1 322
Приет с Решение на ОбС Троян № 862/26.03.2015 г.
Дата 2015-04-08 09:01:27
Размер 160 KB
Изтегляне 1 192
Приета с решение №840/19.02.2015 г. на Общинският съвет – Троян
Дата 2015-03-09 11:38:40
Размер 46 KB
Изтегляне 1 133
Приет с Решение № 473/28.11.2013 г. на ОбС
Дата 2013-12-16 14:10:35
Размер 2.67 MB
Изтегляне 1 871
Дата 2013-03-04 10:10:59
Размер 211 KB
Изтегляне 795
Дата 2013-01-07 11:41:33
Размер 593.5 KB
Изтегляне 1 602
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.