Категория: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЯ НА ОБС
Брой под-категории: 1
Подкатегории:
folder_blue_20Приложения към бюджет 2020
Под-категории: 0
Файлове: 14
Файла: 4
Дата 2020-02-20 11:42:33
Размер 551.64 KB
Изтегляне 772
Дата 2020-02-20 11:41:25
Размер 14.92 KB
Изтегляне 615

Относно: Приемане проекто-бюджета на Община Троян за 2019 г.

Дата 2019-02-08 16:53:53
Размер 8.19 MB
Изтегляне 955

Справка за необходимите средства за дофинансиране на маломерните паралелки от 15.09.2017 до 31.12.2017 г. на учебната 2017/2018 година, по училища.

Дата 2017-10-31 15:13:06
Размер 53 KB
Изтегляне 844
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.