Категория: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЯ НА ОБС
Файла:

Относно: Приемане проекто-бюджета на Община Троян за 2019 г.

Дата 2019-02-08 16:53:53
Размер 8.19 MB
Изтегляне 240

Справка за необходимите средства за дофинансиране на маломерните паралелки от 15.09.2017 до 31.12.2017 г. на учебната 2017/2018 година, по училища.

Дата 2017-10-31 15:13:06
Размер 53 KB
Изтегляне 319
© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.