Постоянни комисии на Общински съвет - Троян за мандат 2015 - 2019 година

І. “Бюджет, финанси и икономика” - състав от 11 общински съветника

Председател: инж. Марин Радевски

Зам.-председател: инж. Владимир Хаджийски

Членове:

 1. Даниел Сираков
 2. Димитър Пиронков
 3. инж. Васил Радойчевски
 4. инж. Ангел Балев
 5. Камен Спасовски
 6. Марин Минков
 7. Минко Акимов
 8. Недка Топалова
 9. Николай Тодоров

 

ІІ. “ТСУ и инвестиционна политика” - състав от 9 общински съветника

Председател: инж. Румен Райков

Зам.-председател: инж. Васил Радойчевски

Членове:

 1. Айнур Кехайова
 2. Димитър Пиронков
 3. инж. Васил Гадевски
 4. Калина Калинска
 5. Минко Акимов
 6. инж. Емилиан Евтимов
 7. Петко Петков

 

ІІІ. “Здравопазване и социална политика” - състав от 7 общински съветника

Председател: д-р Цветомила Василева Дудевска – Вачевска

Зам.-председател: д-р Петьо Милков Маринов

Членове:

 1. Бисер Методиев
 2. Веселин Илиев
 3. Владислав Кардашимов
 4. Лалю Драголов
 5. инж. Росен Веселинов

 

ІV. “Образование, спорт, култура и граждански организации” - състав от 9 общински съветника

Председател: инж. Станислав Съев

Зам.-председател: Иванка Цекова

Членове:

 1. Айнур Кехайова
 2. инж. Емилиан Евтимов
 3. инж. Ангел Балев
 4. инж. Владимир Хаджийски
 5. инж. Иванка Църова
 6. Марин Минков
 7. Недка Топалова 
 8. Калина Калинска

 

V. “Туризъм и околна среда” - състав от 7 общински съветника

Председател: Даниел Кънчев Сираков

Зам.-председател: инж. Иванка Църова

Членове:

 1. д-р Петьо Маринов
 2. Иванка Цекова
 3. Николай Тодоров
 4. инж. Васил Гадевски
 5. Петко Петков

 

VІ. “Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите” - състав от 7 общински съветника

Председател: адв. Захари Велев

Зам.-председател: Камен Спасовски

Членове:

 1. Бисер Методиев
 2. Веселин Илиев
 3. Владислав Кардашимов
 4. Лалю Драголов
 5. инж. Росен Веселинов

© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.