Постоянни комисии на Общински съвет - Троян за мандат 2015 - 2019 година

І. “Бюджет, финанси и икономика” - състав от 11 общински съветника

Председател: инж. Марин Радевски

Зам.-председател: инж. Владимир Хаджийски

Членове:

 1. Даниел Сираков
 2. Димитър Пиронков
 3. инж. Васил Радойчевски
 4. инж. Ангел Балев
 5. инж. Петко Пенков
 6. Камен Спасовски
 7. Марин Минков
 8. Минко Акимов
 9. Недка Топалова

 

ІІ. “ТСУ и инвестиционна политика” - състав от 9 общински съветника

Председател: инж. Румен Райков

Зам.-председател: инж. Станислав Съев

Членове:

 1. Айнур Кехайова
 2. Димитър Пиронков
 3. инж. Васил Гадевски
 4. инж. Васил Радойчевски
 5. инж. Петко Пенков
 6. Калина Калинска
 7. Минко Акимов

 

ІІІ. “Здравопазване и социална политика” - състав от 7 общински съветника

Председател: д-р Цветомила Василева Дудевска – Вачевска

Зам.-председател: д-р Петьо Милков Маринов

Членове:

 1. Бисер Методиев
 2. Веселин Илиев
 3. Владислав Кардашимов
 4. д-р Пламен Нанков
 5. инж. Росен Веселинов

 

ІV. “Образование, спорт, култура и граждански организации” - състав от 9 общински съветника

Председател: Розалина Симеонова Русенова

Зам.-председател: Иванка Цекова

Членове:

 1. Айнур Кехайова
 2. инж. Емилиан Евтимов
 3. инж. Ангел Балев
 4. инж. Владимир Хаджийски
 5. инж. Иванка Църова
 6. Марин Минков
 7. Недка Топалова 

 

V. “Туризъм и околна среда” - състав от 7 общински съветника

Председател: Даниел Кънчев Сираков

Зам.-председател: инж. Иванка Църова

Членове:

 1. д-р Петьо Маринов
 2. Иванка Цекова
 3. инж. Емилиан Евтимов
 4. инж. Васил Гадевски
 5. инж. Станислав Съев

 

VІ. “Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите” - състав от 7 общински съветника

Председател: адв. Захари Велев

Зам.-председател: Камен Спасовски

Членове:

 1. Бисер Методиев
 2. Веселин Илиев
 3. Владислав Кардашимов
 4. д-р Пламен Нанков
 5. инж. Росен Веселинов

© 2017 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.