Институциите в Троян се обединиха срещу разпространението на наркотични вещества сред подрастващите

Понеделник, 11 Декември 2017 09:10

С приемане на предложеното от председателя на Общински съвет Троян - Николай Тодоров, споразумение за противодействие разпространението на наркотични вещества сред подрастващите в Община Троян, местните парламентаристи дадоха зелена светлина, на редовното си 26-то заседание на 30 ноември, за да бъдат обединени усилията на институциите за решаване на   този сериозен проблем.

„За да бъде решен бичът на нашето съвремие, трябва да обединим усилия не само общински и държавни институции и ведомства, но и представителите на гражданското общество и  неправителствените организации“, призова инициаторът на това споразумение  Николай Тодоров, и уточни че с него ще бъде даден добър пример, както и че с проформа мерки няма да се справят срещу този порок.

Координация на дейностите и организиране на заседанията, които ще бъдат провеждани, ще се осъществяват от председателя на Общински съвет Троян. Към споразумелите се институции се присъедини и кметът на община Троян Донка Михайлова.

Ще се работи за изготвяне на конкретни идеи за промени в нормативната база на Община Троян, както и предложения за провеждане на дейности от страна на общината, по противодействие разпространението и употребата на психотропни и наркотични вещества.

Като една от мерките за борба с разпространението на наркотични вещества се предвижда въвеждане в училищната мрежа на територията на Общината, на задължителното изискване от страна на директорите на училища към родителите на учениците им, за  подписване на декларации изразяващи съгласие, децата им да бъдат тествани за наркотици.

© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.