Категория: ГОДИШНИ ОТЧЕТИ
Файла:

Приет с Решение на ОбС Троян № 182/23.07.2020 г.

Дата 2020-07-28 10:49:55
Размер 75 KB
Изтегляне 204
Дата 2019-08-01 10:11:25
Размер 31.15 KB
Изтегляне 402
Дата 2019-01-24 10:21:59
Размер 589.85 KB
Изтегляне 460
Дата 2019-01-18 10:42:06
Размер 26.35 KB
Изтегляне 416
Дата 2018-08-01 10:44:12
Размер 53.5 KB
Изтегляне 504
Приет с решение на ОбС № 332 / 26.01.2017 г.
Дата 2017-01-25 11:34:13
Размер 83.5 KB
Изтегляне 583
Приет с Решение на ОбС Троян № 212 / 28.07.2016 г.
Дата 2016-08-14 14:00:30
Размер 71.5 KB
Изтегляне 403
Дата 2015-02-11 16:10:43
Размер 82.5 KB
Изтегляне 906
Приет с Решение на ОбС-Троян №518 от 23.01.2014 г.
Дата 2014-01-28 17:10:43
Размер 84.5 KB
Изтегляне 926
Дата 2013-02-11 14:01:20
Размер 52 KB
Изтегляне 913
Дата 2011-11-23 19:59:24
Размер 52 KB
Изтегляне 565
Дата 2011-11-23 17:57:24
Размер 84.5 KB
Изтегляне 588
Дата 2011-11-23 17:56:20
Размер 69 KB
Изтегляне 696
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.