Категория: ПРАВИЛНИЦИ
Файла:

Приет с Решение №269/17.12.2020 г. на ОбС – Троян

Дата 2020-12-22 13:37:23
Размер 701.5 KB
Изтегляне 326

Приет с Решение на Общински съвет – Троян № 841 / 19.02.2015 г., изм. и доп. с Решение на ОбС – Троян № 901 / 28.03.2019 г., изм. с Решение № 133 / 07.07.2020 г. на Административен съд – Ловеч по адм.д. № 139 / 2020 г.

Дата 2020-07-28 10:29:15
Размер 815 KB
Изтегляне 379

Приет с Решение на ОбС – Троян № 926 / 25.04.2019 г.

Дата 2019-05-07 16:43:31
Размер 74.5 KB
Изтегляне 610

Прикаченият файл съдържа:
1. Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян.
2. Заявления и декларации.


Приет с Решение №193/27.09.2012 г. на ОбС – Троян, изменен и допълнен с Решение №342/25.04.2013 г. на ОбС – Троян, изменен и допълнен с Решение №247/29.09.2016 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-06-18 09:32:00
Размер 124.5 KB
Изтегляне 366
Приет с Решение на ОбС Троян № 521 от 26.07.2017 г.
Дата 2017-08-10 13:15:02
Размер 96 KB
Изтегляне 436
Дата 2011-11-23 17:49:35
Размер 42.89 KB
Изтегляне 667
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.