Категория: ПРАВИЛНИЦИ
Файла:
Приет с Решение на ОбС Троян № 521 от 26.07.2017 г.
Дата 2017-08-10 13:15:02
Размер 96 KB
Изтегляне 73
Приет с решение № 278 / 30.04.2009 г. на ОбС - Троян
Дата 2016-10-25 10:42:22
Размер 669.49 KB
Изтегляне 112
Приет с Решение на ОбС № 11 от 22.12.2011 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС № 32 от 26.01.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №170 от 26.07.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №358 от 30.05.2013 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС № 548 от 27.02.2014 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС № 43 от 21.01.2016 г.
Дата 2016-01-28 10:51:49
Размер 239.5 KB
Изтегляне 468
Приет с решение на Общински съвет Троян №841/19.02.2015 г.
Дата 2015-03-09 11:36:54
Размер 19.87 KB
Изтегляне 513
Дата 2011-11-23 17:49:35
Размер 42.89 KB
Изтегляне 351
© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.