Категория: ПРАВИЛНИЦИ
Файла: 6

Приет с Решение №269/17.12.2020 г. на ОбС – Троян

Дата 2020-12-22 13:37:23
Размер 701.5 KB
Изтегляне 1 425

Приет с Решение на Общински съвет – Троян № 841 / 19.02.2015 г., изм. и доп. с Решение на ОбС – Троян № 901 / 28.03.2019 г., изм. с Решение № 133 / 07.07.2020 г. на Административен съд –

...
Дата 2020-07-28 10:29:15
Размер 815 KB
Изтегляне 567

Приет с Решение на ОбС – Троян № 926 / 25.04.2019 г.

Дата 2019-05-07 16:43:31
Размер 74.5 KB
Изтегляне 790

{slider title="Повече относно правилника, вижте тук" open="false"}

С Решение №193/27.09.2012 г. Общински съвет – Троян създаде Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на

...
Дата 2018-06-18 09:32:00
Размер 124.5 KB
Изтегляне 456
Приет с Решение на ОбС Троян № 521 от 26.07.2017 г.
Дата 2017-08-10 13:15:02
Размер 96 KB
Изтегляне 510
Дата 2011-11-23 17:49:35
Размер 42.89 KB
Изтегляне 785
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.