Категория: ПРАВИЛНИЦИ
Файла:

Приет с Решение на ОбС №11 от 22.12.2011 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №32 от 26.01.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №170 от 26.07.2012 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №358 от 30.05.2013 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №548 от 27.02.2014 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №43 от 21.01.2016 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС №632 от 29.03.2018 г., изменен с Решение по адм.д. №21/2018 г. на ЛАС

Дата 2018-07-17 11:31:43
Размер 223 KB
Изтегляне 126

Прикаченият файл съдържа:
1. Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян.
2. Заявления и декларации.


Приет с Решение №193/27.09.2012 г. на ОбС – Троян, изменен и допълнен с Решение №342/25.04.2013 г. на ОбС – Троян, изменен и допълнен с Решение №247/29.09.2016 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-06-18 09:32:00
Размер 124.5 KB
Изтегляне 100
Приет с Решение на ОбС Троян № 521 от 26.07.2017 г.
Дата 2017-08-10 13:15:02
Размер 96 KB
Изтегляне 169
Приет с решение № 278 / 30.04.2009 г. на ОбС - Троян
Дата 2016-10-25 10:42:22
Размер 669.49 KB
Изтегляне 180
Приет с решение на Общински съвет Троян №841/19.02.2015 г.
Дата 2015-03-09 11:36:54
Размер 19.87 KB
Изтегляне 607
Дата 2011-11-23 17:49:35
Размер 42.89 KB
Изтегляне 411
© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.