Категория: РЕШЕНИЯ
Файла: 14
Дата 2020-12-22 13:12:22
Размер 284 KB
Изтегляне 681
Дата 2020-12-02 10:20:36
Размер 198.5 KB
Изтегляне 841
Дата 2020-11-03 10:38:05
Размер 389.5 KB
Изтегляне 613
Дата 2020-09-23 10:35:14
Размер 310 KB
Изтегляне 613
Дата 2020-07-28 10:44:23
Размер 203.5 KB
Изтегляне 664
Дата 2020-06-29 15:57:48
Размер 533.5 KB
Изтегляне 748
Дата 2020-05-26 16:39:59
Размер 412.5 KB
Изтегляне 711
Дата 2020-04-10 10:09:25
Размер 105.5 KB
Изтегляне 710

Кликнете върху текста, за да изтеглите съответното приложение:

{jd_file file==637}

{jd_file file==638}


Приложения и справки към бюджет 2020 на Община

...
Дата 2020-02-20 11:34:43
Размер 247 KB
Изтегляне 787
Дата 2020-02-03 13:32:28
Размер 157.5 KB
Изтегляне 803
Дата 2019-12-23 11:39:35
Размер 496 KB
Изтегляне 779
Дата 2019-12-03 10:02:14
Размер 86.5 KB
Изтегляне 806
Дата 2019-11-26 15:10:37
Размер 22.79 KB
Изтегляне 702
Дата 2019-11-13 09:56:19
Размер 17.54 KB
Изтегляне 691
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.