Категория: ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ - 2018 Г.
Брой под-категории: 4
Подкатегории:
folder_blue_20ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПКОНПИ
Под-категории: 0
Файлове: 0
folder_blue_21ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ
Под-категории: 0
Файлове: 20

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

folder_blue_22ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.3 ОТ ЗПКОНПИ
Под-категории: 0
Файлове: 29
folder_blue_23ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.4 ОТ ЗПКОНПИ
Под-категории: 0
Файлове: 0
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.