Категория: ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ
Файла:

Вх.№ ДИИ-202 / 07.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:21
Размер 890.54 KB
Изтегляне 149

Вх.№ ОбС-264 / 08.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:20
Размер 920.05 KB
Изтегляне 112

Вх.№ ОбС-263 /  07.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:19
Размер 892.99 KB
Изтегляне 114

Вх.№ ОбС-262 / 07.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:18
Размер 935.17 KB
Изтегляне 105

Вх.№ ОбС-261 / 07.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:17
Размер 895.19 KB
Изтегляне 95

Вх.№ ОбС-260 / 07.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:16
Размер 883.97 KB
Изтегляне 55

Вх.№ ОбС-259 / 06.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:15
Размер 880.35 KB
Изтегляне 57

Вх.№ ОбС-257 / 06.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:14
Размер 952.38 KB
Изтегляне 64

Вх.№ ОбС-255 / 06.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:12
Размер 849.2 KB
Изтегляне 58

Вх.№ ОбС-254 / 06.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:11
Размер 889.55 KB
Изтегляне 60

Вх.№ ОбС-253 / 05.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:10
Размер 942.44 KB
Изтегляне 39

Вх.№ ОбС-252 / 05.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:09
Размер 942.87 KB
Изтегляне 38

Вх.№ ОбС-251 / 05.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:08
Размер 910.07 KB
Изтегляне 39

Вх.№ ОбС-249 / 04.06.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:07
Размер 900.81 KB
Изтегляне 36

Вх.№ ОбС-246 / 31.05.2018 г.

Дата 2018-11-01 08:10:06
Размер 931.96 KB
Изтегляне 45
© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.