Категория: ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ДРУГИ АКТОВЕ (АРХИВ)
Файла: 10
Приет с решение на ОбС Троян №838/19.02.2015 г.
Дата 2015-03-09 11:32:10
Размер 42.5 KB
Изтегляне 815
Приет с Решение на ОбС Троян №839/19.02.2015 г.
Дата 2015-03-09 11:28:55
Размер 46.5 KB
Изтегляне 858
Приета от Общински съвет Троян с Решение №524 от 23.01.2014 г. Изтеглете и разархивирайте комплекта от документи (ZIP архив)
Дата 2014-01-29 10:22:22
Размер 31.1 KB
Изтегляне 886
Дата 2013-03-04 10:18:39
Размер 369.5 KB
Изтегляне 564
Дата 2013-03-04 10:16:17
Размер 64 KB
Изтегляне 492
Дата 2013-01-07 11:10:50
Размер 217.5 KB
Изтегляне 1 300
Дата 2012-10-30 16:24:42
Размер 183.5 KB
Изтегляне 1 358
Изменен и допълнен с Решение на ОбС № 548 от 27.02.2014 г.
Дата 2012-08-03 03:00:00
Размер 248 KB
Изтегляне 1 642
Дата 2012-07-05 17:29:55
Размер 326.5 KB
Изтегляне 770

Програма за приоритетните въпроси, които предстои да бъдат разгледани от Общински съвет Троян през  2012 г. на основание чл.14 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -

...
Дата 2012-01-16 11:31:13
Размер 54 KB
Изтегляне 1 087
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.