Категория: СТРАТЕГИИ НА ОбС ТРОЯН
Файла: 4
Дата 2020-06-10 14:28:43
Размер 148 KB
Изтегляне 547
Приета с решение на Общински съвет - Троян № 178 от 30.06.2016 г.
Дата 2016-07-04 14:20:01
Размер 311 KB
Изтегляне 963
Приета с Решение на ОбС № 660 от 26.06.2014 г.
Дата 2014-07-03 10:56:36
Размер 1.39 MB
Изтегляне 1 586
Приета с Решение на ОбС № 660 от 26.06.2014 г.
Дата 2014-07-03 10:53:21
Размер 316 KB
Изтегляне 1 280
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.