Категория: АРХИВ НАРЕДБИ
Файла:

Изменена с Решение № 963 / 30.07.2015 г. на Общински съвет – Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2015-08-11 03:00:00
Размер 122 KB
Изтегляне 2 173

Приета с Решение на Общински съвет град Троян № 662 от 26.06.2014 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2014-07-03 10:38:26
Размер 228 KB
Изтегляне 1 008
Приета с Решение на Общинския съвет № 521 от 23.01.2014 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!
Дата 2014-01-29 09:45:48
Размер 204.5 KB
Изтегляне 652

Приета с Решение № 499 / 19.12.2013г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2014-01-08 11:07:11
Размер 893 KB
Изтегляне 778

Изменена и допълнена с решение №497/19.12.2013 г. на ОбС

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2013-06-10 17:17:05
Размер 106 KB
Изтегляне 988

Изменена с решение № 219 / 28.07.2016 г. на ОбС Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2012-12-06 13:28:58
Размер 338 KB
Изтегляне 924

Изменена и допълнена с Решение № 770 / 27.11.2014 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2012-05-18 14:53:22
Размер 158.5 KB
Изтегляне 1 235

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2011-11-23 17:43:13
Размер 984.5 KB
Изтегляне 885

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2011-11-23 17:42:26
Размер 90.5 KB
Изтегляне 637

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!
Дата 2011-11-23 17:41:34
Размер 107.5 KB
Изтегляне 660
© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.