Категория: АРХИВ НАРЕДБИ
Файла:

Приета с решение № 22 от 18.12.2003 г. на Общинския съвет – Троян, изм. и доп. с решение № 274/31.03.2005 г. на ОбС – Троян, доп. с решение № 71/27.03.2008 г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с решение №156/11.09.2008 г., изменена с Решение № 246/29.09.2016 г. , изменена с решение №418/27.04.2017 г. на ОбС – Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2017-05-01 10:26:19
Размер 134.5 KB
Изтегляне 526
(Изменена с Решение № 310/22.12.2016 г. на Общински съвет Троян)
Неактуална наредба!!! Само за справка!!!
Дата 2017-01-11 08:38:55
Размер 1.05 MB
Изтегляне 379
Приета с Решение на ОбС Троян №312 / 22.12.2016 г.
Неактуална наредба!!! Само за справка!!!
Дата 2016-12-27 02:00:00
Размер 169 KB
Изтегляне 757

Приета с Решение на Общинския съвет № 521 от 23.01.2014 г.;
Изменена и допълнена с Решение на ОбС-Троян № 279 / 27.10.2016 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2016-11-18 14:04:14
Размер 207.5 KB
Изтегляне 525

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!
Дата 2016-05-09 03:00:00
Размер 1.12 MB
Изтегляне 5 569
Приета с решение № 391 / 25.07.2013 г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с Решение № 769 / 27.11.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 47 / 21.01.2016 г.
Неактуална наредба!!! Само за справка!!!
Дата 2016-01-28 11:46:10
Размер 160 KB
Изтегляне 2 704

Приета с решение на Общински съвет – Троян № 392 / 25.07.2013 г., изменена и допълнена, Решение № 445 / 31.10.2013г. на ОбС; изменена и допълнена с Решение № 488 / 28.11.2013г. и Решение №492 / 19.12.2013г. на ОбС Троян, изменена с Решение № 771 / 27.11.2014 г., изменена с Решение № 873 / 26.03.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 48 / 21.01.2016 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2016-01-28 02:00:00
Размер 4.41 MB
Изтегляне 2 009

Изменена с Решение № 963 / 30.07.2015 г. на Общински съвет – Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2015-08-11 03:00:00
Размер 122 KB
Изтегляне 2 015

Приета с Решение на Общински съвет град Троян № 662 от 26.06.2014 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2014-07-03 10:38:26
Размер 228 KB
Изтегляне 886
Приета с Решение на Общинския съвет № 521 от 23.01.2014 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!
Дата 2014-01-29 09:45:48
Размер 204.5 KB
Изтегляне 560

Приета с Решение № 499 / 19.12.2013г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2014-01-08 11:07:11
Размер 893 KB
Изтегляне 685

Изменена и допълнена с решение №497/19.12.2013 г. на ОбС

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2013-06-10 17:17:05
Размер 106 KB
Изтегляне 865

Изменена с решение № 219 / 28.07.2016 г. на ОбС Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2012-12-06 13:28:58
Размер 338 KB
Изтегляне 806

Изменена и допълнена с Решение № 770 / 27.11.2014 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2012-05-18 14:53:22
Размер 158.5 KB
Изтегляне 1 114

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2011-11-23 17:43:13
Размер 984.5 KB
Изтегляне 807
© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.