Категория: АРХИВ НАРЕДБИ
Файла:

Изменена и допълнена с Решение № 635/29.03.2018 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2018-05-31 10:47:11
Размер 291 KB
Изтегляне 389

Изменена с Решение № 591 / 21.12.2017 г. на Общински съвет Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2017-12-28 17:00:43
Размер 1.06 MB
Изтегляне 742

Изменена и допълнена с Решение № 592 / 21.12.2017 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2017-12-28 16:57:44
Размер 289.5 KB
Изтегляне 624

Изменена с Решение № 419/27.04.2017 г. на Общински съвет Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2017-06-09 09:57:57
Размер 1.08 MB
Изтегляне 586

Изменена с решение №417/27.04.2017 г. на ОбС – Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2017-05-01 18:20:59
Размер 241.5 KB
Изтегляне 468

Приета с решение № 22 от 18.12.2003 г. на Общинския съвет – Троян, изм. и доп. с решение № 274/31.03.2005 г. на ОбС – Троян, доп. с решение № 71/27.03.2008 г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с решение №156/11.09.2008 г., изменена с Решение № 246/29.09.2016 г. , изменена с решение №418/27.04.2017 г. на ОбС – Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2017-05-01 10:26:19
Размер 134.5 KB
Изтегляне 367
(Изменена с Решение № 310/22.12.2016 г. на Общински съвет Троян)
Неактуална наредба!!! Само за справка!!!
Дата 2017-01-11 08:38:55
Размер 1.05 MB
Изтегляне 325
Приета с Решение на ОбС Троян №312 / 22.12.2016 г.
Неактуална наредба!!! Само за справка!!!
Дата 2016-12-27 02:00:00
Размер 169 KB
Изтегляне 587

Приета с Решение на Общинския съвет № 521 от 23.01.2014 г.;
Изменена и допълнена с Решение на ОбС-Троян № 279 / 27.10.2016 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2016-11-18 14:04:14
Размер 207.5 KB
Изтегляне 407

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!
Дата 2016-05-09 03:00:00
Размер 1.12 MB
Изтегляне 5 434
© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.