Категория: АРХИВ НАРЕДБИ
Файла:

Приета от Общинския съвет – Троян с Решение № 273/31.03.2005 г., изменена и допълнена с Решение №156/11.09.2008 г. на ОбС – Троян, изменена с Решение №899/28.03.2019 г. на ОбС – Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2019-04-03 15:19:49
Размер 89 KB
Изтегляне 145

Изменена и допълнена с Решение № 839 / 20.12.2018 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2018-12-21 14:47:34
Размер 1.09 MB
Изтегляне 499

Изменена и допълнена с Решение № 838 / 20.12.2018 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2018-12-21 14:43:02
Размер 305.5 KB
Изтегляне 465

Приета с Решение на Общински съвет – Троян,  №662/26.06.2014 г., изм. с Решение №791/27.09.2018 г. на ОбС – Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2018-10-03 09:03:30
Размер 216 KB
Изтегляне 351

Изменена и допълнена с Решение № 635/29.03.2018 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2018-05-31 10:47:11
Размер 291 KB
Изтегляне 527

Изменена с Решение № 591 / 21.12.2017 г. на Общински съвет Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2017-12-28 17:00:43
Размер 1.06 MB
Изтегляне 1 026

Изменена и допълнена с Решение № 592 / 21.12.2017 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2017-12-28 16:57:44
Размер 289.5 KB
Изтегляне 807

Приета с решение на Общински съвет – Троян № 392/25.07.2013 г., изм. и доп., Решение № 445/31.10.2013г. на ОбС; изм. и доп .с Решение № 488/28.11.2013г. и Решение №492/19.12.2013г. на ОбС Троян, изм. с Решение № 771/27.11.2014 г., изм. с Решение № 873/26.03.2015 г., изм. и доп. с Решение № 48/21.01.2016 г.; изм. с Решение по адм.д. № 267/2017 г. на ЛАС

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2017-11-24 09:44:09
Размер 4.4 MB
Изтегляне 608

Изменена с Решение № 419/27.04.2017 г. на Общински съвет Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2017-06-09 09:57:57
Размер 1.08 MB
Изтегляне 743

Изменена с решение №417/27.04.2017 г. на ОбС – Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Дата 2017-05-01 18:20:59
Размер 241.5 KB
Изтегляне 624
© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.