Категория: ПРОЕКТ НА НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ
Файла:

В документа са включени и мотиви!!!

Дата 2018-02-15 16:51:17
Размер 41.5 KB
Изтегляне 73

В документа са включени и мотиви към проекта за наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата 2018-02-14 14:12:49
Размер 33 KB
Изтегляне 72
Дата 2018-01-12 16:08:48
Размер 27.63 KB
Изтегляне 117
Дата 2017-03-14 10:51:25
Размер 31.5 KB
Изтегляне 183
Дата 2017-03-14 10:50:39
Размер 36.5 KB
Изтегляне 215
Дата 2017-03-14 10:47:46
Размер 31 KB
Изтегляне 156
Дата 2017-03-14 10:42:18
Размер 32.5 KB
Изтегляне 200
Дата 2016-04-13 15:01:24
Размер 216 KB
Изтегляне 180
Дата 2015-12-08 09:11:54
Размер 47 KB
Изтегляне 348
© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.