Категория: ПРОЕКТ НА НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ
Файла:

Предложение от Николай Тодоров - Общински съветник от Коалиция Избор за Троян и представител на инициативен комитет с Вх.№ 456 от 19.11.2018 г.

Дата 2018-11-26 16:43:52
Размер 1.62 MB
Изтегляне 51

§1. Изменя се чл. 57, като текстът придобива следния вид:  Наказателни постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник.

Дата 2018-06-27 09:53:23
Размер 34 KB
Изтегляне 125

§1. Изменя се чл. 51, ал. 3, като текстът придобива следния вид:  Наказателни постановления за общински пътища се издават от кмета на общината или от негов заместник.

Дата 2018-06-27 09:50:34
Размер 33 KB
Изтегляне 120

В документа са включени и мотиви!!!

Дата 2018-02-15 16:51:17
Размер 41.5 KB
Изтегляне 220

В документа са включени и мотиви към проекта за наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата 2018-02-14 14:12:49
Размер 33 KB
Изтегляне 191
Дата 2018-01-12 16:08:48
Размер 27.63 KB
Изтегляне 228
Дата 2017-03-14 10:51:25
Размер 31.5 KB
Изтегляне 265
Дата 2017-03-14 10:50:39
Размер 36.5 KB
Изтегляне 308
Дата 2017-03-14 10:47:46
Размер 31 KB
Изтегляне 245
Дата 2017-03-14 10:42:18
Размер 32.5 KB
Изтегляне 271
© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.