Категория: ПРОЕКТ НА НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ
Файла: 28
Дата 2021-01-18 15:01:17
Размер 24.09 KB
Изтегляне 729

Важно: Файлът съдържа и МОТИВИ!!!

Дата 2020-11-06 11:09:21
Размер 751.5 KB
Изтегляне 474

Важно: Файлът съдържа и МОТИВИ!!!

Дата 2020-07-28 10:38:39
Размер 733.5 KB
Изтегляне 538

Важно: Файлът съдържа и МОТИВИ!!!

Дата 2020-02-14 13:14:08
Размер 283.5 KB
Изтегляне 672

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с

...
Дата 2019-05-10 16:12:34
Размер 46.5 KB
Изтегляне 718

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на

...
Дата 2019-05-08 09:33:52
Размер 27.39 KB
Изтегляне 721

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на община Троян да се публикува на

...
Дата 2019-04-15 15:58:29
Размер 6.68 MB
Изтегляне 890

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Троян се

...
Дата 2019-04-10 15:10:53
Размер 43.5 KB
Изтегляне 699

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от Община Троян се публикува на официалните

...
Дата 2019-03-15 11:32:28
Размер 79.5 KB
Изтегляне 451

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Троян се публикува на

...
Дата 2019-03-15 11:30:22
Размер 345.5 KB
Изтегляне 455

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

...
Дата 2019-02-13 15:48:54
Размер 44.5 KB
Изтегляне 859

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилника за изменение и допълнение на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено

...
Дата 2019-02-11 17:15:05
Размер 822 KB
Изтегляне 809

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с

...
Дата 2019-02-11 17:06:22
Размер 39.5 KB
Изтегляне 796
Дата 2019-01-18 10:46:07
Размер 29.92 KB
Изтегляне 824

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за управление на отпадъците на територията на община Троян се

...
Дата 2019-01-14 11:25:24
Размер 89.5 KB
Изтегляне 766
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.