Категория: ПРОЕКТ НА НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ
Файла:

§1. Изменя се чл. 57, като текстът придобива следния вид:  Наказателни постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник.

Дата 2018-06-27 09:53:23
Размер 34 KB
Изтегляне 86

§1. Изменя се чл. 51, ал. 3, като текстът придобива следния вид:  Наказателни постановления за общински пътища се издават от кмета на общината или от негов заместник.

Дата 2018-06-27 09:50:34
Размер 33 KB
Изтегляне 82

В документа са включени и мотиви!!!

Дата 2018-02-15 16:51:17
Размер 41.5 KB
Изтегляне 180

В документа са включени и мотиви към проекта за наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата 2018-02-14 14:12:49
Размер 33 KB
Изтегляне 154
Дата 2018-01-12 16:08:48
Размер 27.63 KB
Изтегляне 186
Дата 2017-03-14 10:51:25
Размер 31.5 KB
Изтегляне 237
Дата 2017-03-14 10:50:39
Размер 36.5 KB
Изтегляне 272
Дата 2017-03-14 10:47:46
Размер 31 KB
Изтегляне 218
Дата 2017-03-14 10:42:18
Размер 32.5 KB
Изтегляне 244
Дата 2016-04-13 15:01:24
Размер 216 KB
Изтегляне 213
© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.