Категория: НАРЕДБИ
Файла:

Приета с Решение № 157 от 11.09.2008 г. на Общински съвет – Троян, изменена и допълнена с Решение на ОбС № 663 от 26.06.2014 г.

Дата 2014-07-03 03:00:00
Размер 962 KB
Изтегляне 1 171
Дата 2013-10-01 10:47:53
Размер 43.5 KB
Изтегляне 851
Дата 2013-04-03 15:18:03
Размер 146 KB
Изтегляне 1 115
Дата 2012-12-28 13:14:15
Размер 132 KB
Изтегляне 1 000
Дата 2012-10-02 15:14:04
Размер 45 KB
Изтегляне 992
Дата 2011-11-23 17:43:34
Размер 947.5 KB
Изтегляне 1 143
Дата 2011-11-23 17:40:24
Размер 68 KB
Изтегляне 455
© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.