Категория: НАРЕДБИ
Файла:

Приета с Решение № 361 от 30.05.2013 год. на Общински съвет – Троян, изм. и доп. с Решение №497/19.12.2013г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №790/27.09.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-10-03 09:10:48
Размер 107.5 KB
Изтегляне 419

Изменена с Решение № 742/26.07.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-08-01 11:53:23
Размер 101.5 KB
Изтегляне 528

Изменена и допълнена с Решение на ОбС Троян № 634/29.03.2018 г.

Дата 2018-05-31 10:52:29
Размер 205 KB
Изтегляне 306

Изменена и допълнена с решение № 633 / 29.03.2018 г. на ОбС – Троян

Дата 2018-04-03 15:45:09
Размер 241.5 KB
Изтегляне 883

Приета с Решение на ОбС Троян № 549 / 26.10.2017 г.

Дата 2017-10-31 15:28:36
Размер 81 KB
Изтегляне 749
Приета с решение № 391/25.07.2013г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с Решение № 769/27.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 47/21.01.2016 г., изм. и доп. с Решение № 416/27.04.2017 г.
Дата 2017-06-09 09:00:00
Размер 165 KB
Изтегляне 1 559
Приета с решение на ОбС – Троян № 374/30.03.2017 г.
Дата 2017-04-03 16:44:24
Размер 23.94 KB
Изтегляне 239

Приета с решение № 184/28.10.2004 г. на Общински съвет Троян, изменена и допълнена с Решение № 792/19.12.2014 год. на Общински съвет Троян, изменена съгласно адм.д.№228/2016 г. на ЛАС

Дата 2017-01-03 17:38:46
Размер 60 KB
Изтегляне 1 294
Приета с решение № 84 / 31.03.2016 г. на Общински съвет Троян
Дата 2016-04-06 11:23:02
Размер 104.5 KB
Изтегляне 417
Приета с решение № 896 по протокол № 47 от 30.04.2015 г. на ОбС - Троян
Дата 2015-05-08 15:34:21
Размер 71.5 KB
Изтегляне 789

Приета с Решение № 157 от 11.09.2008 г. на Общински съвет – Троян, изменена и допълнена с Решение на ОбС № 663 от 26.06.2014 г.

Дата 2014-07-03 03:00:00
Размер 962 KB
Изтегляне 1 186
Дата 2013-10-01 10:47:53
Размер 43.5 KB
Изтегляне 864
Дата 2013-04-03 15:18:03
Размер 146 KB
Изтегляне 1 131
Дата 2012-12-28 13:14:15
Размер 132 KB
Изтегляне 1 015
Дата 2012-10-02 15:14:04
Размер 45 KB
Изтегляне 1 005
© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.