Категория: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБС
Файла:

Предложение от Николай Тодоров - Председател на ОбС - Троян

Дата 2017-11-22 15:49:17
Размер 250.1 KB
Изтегляне 123
Предложение от Николай Тодоров - Председател на ОбС-Троян с Изх. № И-ОбС- 2 / 09.01.2017 г.
Дата 2017-01-09 16:02:37
Размер 37.46 KB
Изтегляне 290
Файлът включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян. 2. Мотиви за изменение и допълнение.
Дата 2016-10-04 16:39:58
Размер 97 KB
Изтегляне 280
Дата 2016-07-13 17:27:47
Размер 26.75 KB
Изтегляне 381
Дата 2016-07-12 16:20:47
Размер 76 KB
Изтегляне 454
Отмяна на Раздел IV "Отглеждане на животни - домашни любимци" от Наредбата за реда и условията при отглеждането на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Троян. Файлът включва проект и мотиви за изменение на наредбата!
Дата 2015-07-14 08:27:19
Размер 518.82 KB
Изтегляне 401
Изменение на Глава трета “Цени на неуредени от закон услуги и права“. Файлът включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян. 2. Мотиви за изменение.
Дата 2015-05-14 09:21:13
Размер 72 KB
Изтегляне 376
Дата 2015-01-14 17:32:17
Размер 289.93 KB
Изтегляне 487
Дата 2015-01-14 17:30:46
Размер 257.92 KB
Изтегляне 466
Файлът включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян. 2. Мотиви за изменение и допълнение.
Дата 2014-09-09 17:19:19
Размер 106.5 KB
Изтегляне 487
© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.