Категория: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБС
Файла: 22
Дата 2019-01-21 16:15:37
Размер 806.17 KB
Изтегляне 768

Предложение от Николай Тодоров - Председател на ОбС - Троян

Дата 2017-11-22 15:49:17
Размер 250.1 KB
Изтегляне 540
Предложение от Николай Тодоров - Председател на ОбС-Троян с Изх. № И-ОбС- 2 / 09.01.2017 г.
Дата 2017-01-09 16:02:37
Размер 37.46 KB
Изтегляне 907
Файлът включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян. 2. Мотиви за изменение и допълнение.
Дата 2016-10-04 16:39:58
Размер 97 KB
Изтегляне 899
Дата 2016-07-13 17:27:47
Размер 26.75 KB
Изтегляне 995
Дата 2016-07-12 16:20:47
Размер 76 KB
Изтегляне 1 063
Отмяна на Раздел IV "Отглеждане на животни - домашни любимци" от Наредбата за реда и условията при отглеждането на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Троян. Файлът...
Дата 2015-07-14 08:27:19
Размер 518.82 KB
Изтегляне 995
Изменение на Глава трета “Цени на неуредени от закон услуги и права“. Файлът включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян. 2. Мотиви за изменение.
Дата 2015-05-14 09:21:13
Размер 72 KB
Изтегляне 953
Дата 2015-01-14 17:32:17
Размер 289.93 KB
Изтегляне 1 092
Дата 2015-01-14 17:30:46
Размер 257.92 KB
Изтегляне 1 075
Файлът включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян. 2. Мотиви за изменение и допълнение.
Дата 2014-09-09 17:19:19
Размер 106.5 KB
Изтегляне 1 112
Приета с Решение на ОбС № 157 / 11.09.2008 г.
Дата 2014-06-12 15:50:22
Размер 69 KB
Изтегляне 1 025
Файла включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян 2. Мотиви към проекта за приемане на Правила за реда и начина за отпускане на средства от общински фонд „Красив Троян”
Дата 2014-04-09 16:30:11
Размер 47 KB
Изтегляне 1 075
Във файла са включени и мотивите за изменение!!!
Дата 2014-02-13 17:46:11
Размер 65.5 KB
Изтегляне 936
Във файла са включени и мотивите за изменение!!!
Дата 2014-02-12 17:37:01
Размер 82 KB
Изтегляне 968
© 2020 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.