Файлове за изтегляне
Начало Търсене На горе
Детайли за файл
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Изменена с решение №417/27.04.2017 г. на ОбС – Троян


Данни

Размер 241.5 KB
Тегления 154
Създаден 2017-05-01 18:20:59

Изтегляне