Файлове за изтегляне
Начало Търсене На горе
Категория: ТАРИФИ
Файла:
Tарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд на община троян за неземеделски нужди

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2012-08-03 10:19:50
60 KB
385