Файлове за изтегляне
Начало Търсене На горе
Категория: ПРОГРАМИ НА ОбС ТРОЯН
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Файла:
Програма за приоритетните въпроси, които предстои да бъдат разгледани от Общински съвет Троян през 2017 г.

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2017-01-30 14:18:41
37.41 KB
138

Програма за приоритетните въпроси, които предстои да бъдат разгледани от Общински съвет Троян през 2016 г.

Изтегляне
Изтегляне

Приета с Решение на ОбС № 44/21.01.2016 г.


Създаден
Размер
Тегления
2016-01-28 10:48:07
32.1 KB
262

Общинска програма за закрила на детето в Община Троян за 2015 г.

Изтегляне
Изтегляне

Приета с решение № 865 / 26.03.2015 г. на ОбС-Троян


Създаден
Размер
Тегления
2015-04-08 09:07:20
322.8 KB
486

План за действие на Община Троян в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2015 г.

Изтегляне
Изтегляне

Приет с Решение на ОбС Троян № 862/26.03.2015 г.


Създаден
Размер
Тегления
2015-04-08 09:01:27
160 KB
407

Програма за развитието на туризма в Община Троян през 2015 г.

Изтегляне
Изтегляне

Приета с решение №840/19.02.2015 г. на Общинският съвет – Троян


Създаден
Размер
Тегления
2015-03-09 11:38:40
46 KB
368

Общински план за развитие на Община Троян 2014-2020 г.

Изтегляне
Изтегляне

Приет с Решение № 473/28.11.2013 г. на ОбС


Създаден
Размер
Тегления
2013-12-16 14:10:35
2.67 MB
904

Общинска програма за опазване на околната среда 2013 - 2020 година

Изтегляне
Изтегляне

Приета с решение №443 от 31.10.2013 г. на ОбС;
Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на община Троян 2016 – 2020 г. (приета с решение на ОбС № 294/24.11.2016 г.)


Създаден
Размер
Тегления
2016-12-01 02:00:00
3.36 MB
220

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Троян през 2016 г.

Изтегляне
Изтегляне

Приета с решение №49/21.01.2016 г. на Общинския съвет – Троян


Създаден
Размер
Тегления
2016-02-10 02:00:00
106 KB
656

План за действие на Община Троян в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2013-03-04 10:10:59
211 KB
287

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2012 – 2022

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2013-01-07 11:41:33
593.5 KB
807