Файлове за изтегляне
Начало Търсене На горе
Категория: АРХИВ НАРЕДБИ
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Файла:
Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Троян (НЕАКТУАЛНА)

Изтегляне
Изтегляне

Приета с решение № 391 / 25.07.2013 г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с Решение № 769 / 27.11.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 47 / 21.01.2016 г.
Неактуална наредба!!! Само за справка!!!


Създаден
Размер
Тегления
2016-01-28 11:46:10
160 KB
2570

Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (НЕАКТУАЛНА)

Изтегляне
Изтегляне

(Изменена с Решение № 310/22.12.2016 г. на Общински съвет Троян)
Неактуална наредба!!! Само за справка!!!


Създаден
Размер
Тегления
2017-01-11 08:38:55
1.05 MB
236

Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян (НЕАКТУАЛНА)

Изтегляне
Изтегляне

Приета с Решение на ОбС Троян №312 / 22.12.2016 г.
Неактуална наредба!!! Само за справка!!!


Създаден
Размер
Тегления
2016-12-27 02:00:00
169 KB
378

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян (НЕАКТУАЛНА)

Изтегляне
Изтегляне


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!


Създаден
Размер
Тегления
2016-05-09 03:00:00
1.12 MB
5133

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодшна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет (НЕАКТУАЛНА)

Изтегляне
Изтегляне

Приета с Решение на Общинския съвет № 521 от 23.01.2014 г.

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!


Създаден
Размер
Тегления
2014-01-29 09:45:48
204.5 KB
358

Наредба за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел (НЕАКТУАЛНА)

Изтегляне
Изтегляне


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!


Създаден
Размер
Тегления
2011-11-23 17:41:34
107.5 KB
495