Файлове за изтегляне
Начало Търсене На горе
Категория: ПРОЕКТ НА НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Файла:
Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Проект!)

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2017-03-14 10:51:25
31.5 KB
110

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (Проект!)

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2017-03-14 10:50:39
36.5 KB
140

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел (Проект!)

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2017-03-14 10:47:46
31 KB
98

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Троян (Проект!)

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2017-03-14 10:42:18
32.5 KB
136

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2016-04-13 15:01:24
216 KB
125

Проект за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2015-12-08 09:11:54
47 KB
278