Файлове за изтегляне
Начало Търсене На горе
Категория: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБС
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Файла:
Предложение относно приемане на Програма за приоритетните въпроси, които предстои да бъдат разгледани от Общински съвет - Троян през 2017 г.

Изтегляне
Изтегляне

Предложение от Николай Тодоров - Председател на ОбС-Троян с Изх. № И-ОбС- 2 / 09.01.2017 г.


Създаден
Размер
Тегления
2017-01-09 16:02:37
37.46 KB
175

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Изтегляне
Изтегляне

Файлът включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян. 2. Мотиви за изменение и допълнение.


Създаден
Размер
Тегления
2016-10-04 16:39:58
97 KB
175

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел (07.2016 г.)

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2016-07-13 17:27:47
26.75 KB
276

Предложение за изменение на наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Троян (07.2016 г.)

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2016-07-12 16:20:47
76 KB
331

Предложение за изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждането на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Троян (14.07.2015)

Изтегляне
Изтегляне

Отмяна на Раздел IV "Отглеждане на животни - домашни любимци" от Наредбата за реда и условията при отглеждането на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Троян. Файлът включва проект и мотиви за изменение на наредбата!


Създаден
Размер
Тегления
2015-07-14 08:27:19
518.82 KB
311

Предложение за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (14.05.2015 г.)

Изтегляне
Изтегляне

Изменение на Глава трета “Цени на неуредени от закон услуги и права“. Файлът включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян. 2. Мотиви за изменение.


Създаден
Размер
Тегления
2015-05-14 09:21:13
72 KB
280

Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (14.01.2015 г.)

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2015-01-14 17:32:17
289.93 KB
387

Предложение за изменение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян (14.01.2015 г.)

Изтегляне
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
2015-01-14 17:30:46
257.92 KB
370

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

Изтегляне
Изтегляне

Файлът включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян. 2. Мотиви за изменение и допълнение.


Създаден
Размер
Тегления
2014-09-09 17:19:19
106.5 KB
393

Предложение за актуализация на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на община Троян

Изтегляне
Изтегляне

Приета с Решение на ОбС № 157 / 11.09.2008 г.


Създаден
Размер
Тегления
2014-06-12 15:50:22
69 KB
320