Приемен ден на Председателя на ОбС - Троян

Приемен ден на Председателя на ОБС Троян Николай Тодоров с граждани от вторник до четвъртък (без дните с насрочени заседания на ОбС и постоянните комисии) от 14.00 до 16.00 часа в Община Троян - кабинета на Председателя.

Предварително записване в деловодството на ОбС - Троян - тел. 0670 6 80 06

Следващо заседание

26.10.2017 - 13:30 часа

Заседание № 25 на ОбС - Троян

Оставащо времеВ процес

Заседание № 19 на 30 март 2017 г. [проект за дневен ред]

Files:
Заседание № 19 на ОбС - 30.03.2017 г.
Date 2017-03-21 Filesize 82 KB Download 216